2017 yılı sigorta sektörü için karlılığın ön planda olduğu bir yıl olacaktır

2016’da trafik fiyatları hızlı bir şekilde arttığı için özel bir yıl oldu, 2017 yılı için tekrar böyle bir artış gerçekleşmeyecek. Trafik dışı sigortalarda ise reel büyüme kısıtlı ya da eksi gerçekleşti.  yangın branşında sonuçlar biraz kötüleşti.  Bunun sebebi de terör olayları ve bunların etkisi sebebiyle ciddi bir muallak ayrılması oldu. Gerçek ve belirlenemeyen hasarlar var. Şirketlerin bununla ilgili yükümlülüklerini yazdıklarını biliyorum. Trafikte , 2016’da  yazılan yüksek primlerin etkisi bilançolarımızda kâr oldu, ama alınan bu primlere karşılık gelen hasarları ilerleyen yıllarda fiilen ödüyor olacağız. 2017 yılının önemli bir kısmında da bu karın etkisini göreceğiz. 
 
2017’de ekonomi öngörüleri  yüksek bir büyüme şeklinde değil, Dünya Bankası da  Türkiye büyüme tahminini % 3’ten % 2,7’ye çekti. Öte yandan TCMB açıklamaları da hedef enflasyonun 8 olduğunu ilan etti. Bu nedenlerle  büyüme açısından 2016’ya göre daha düşük bir performans bekliyor olacağız.
 
Tahsilat 2017 yılının en önemli konularından biri olacaktır diye düşünüyorum.  Sıkışık piyasa koşullarında firmaların sigorta yaptırsalar dahi ödemelerini önceliklendirme de arka plana attıklarını gözlemliyoruz. Biz SBN olarak yıllardan beri hem risk seçimine , hem fiyat seviyesine hem de nasıl tahsil edileceğine çok dikkat ediyorduk.   Bu ekonomik koşullarda tahsilat kısmı da  sanırım tüm sektör oyuncuları tarafından  da çok daha yakından takip edilecektir. 
 
Kurumsal müşteri sayısında ciddi bir azalma olmazken , bankaların kredi hacmini büyütmemesi özellikle banka kaynaklı bireysel sigorta adedinde ve hacminde bir sınırlama getirebilir. Biz tüm vatandaşlarımıza özellikle bu tür dönemlerde sigortalarını eksiksiz yaptırmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Belki  başka ekonomik koşullarda hızlıca telafi edebileceğiniz bir kaybınızı , eğer sigortanız yoksa , bu sene daha telafi etmek daha zor olabilir. 
 
2016’nın büyüme oranlarını ve teknik karını yakalayamamakla birlikte , nispeten paralel bir seyir olacağını düşünüyorum. 2016’da trafik fiyatları hızlı bir şekilde arttığı için özel bir yıl oldu. Artık daha stabil olacak, tekrar böyle bir artış gerçekleşmeyecek. Belki düşüş de mümkün, ancak özellikle maddi hasarlarda kur artışlarının etkisini izlememiz gerekiyor. Hasarlarımızın yaklaşık yarısı maddi hasarlardan geliyor ki , bizim gibi ithal ağırlıklı bir pazarda , bu  durum ortalama hasar miktarında artışa sebep olacaktır.   Değer kayıplarında da gittikçe artan bir trend görüyoruz. 
Bilançolar açısından büyüme çok olmasa da eğer katastrofik bir durum yaşanmazsa 2017 yılını da iyi bir karlılıkla kapatacağımıza inanıyorum. 
 
Döviz kurları hakkında bir tahminde bulunmak oldukça zor.   kurlar  öngörülebilir olmaktan çıktı ne yazık ki…  Büyüme konusunda ,  potansiyelimizin altında  % 2,5-3 aralığında bir büyüme beklerken , enflasyonun çift haneler civarında olacağını , ihracatın artacağını , ithalatın düşeceğini  düşünüyoruz. 
2017 yılı sigorta sektörü için karlılığın ön planda olacağı bir yıl olacaktır.
 
Sigorta sektörünün karlılığını arttırmada oto dışı branşların etkisi yadsınamaz. Oto branşında temkinli davranıyoruz, oto dışı branşlarda sunduğumuz yeni ürünlerin karlılığımıza artan şekilde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yangın ve mühendislik sigortaları yanında DASK, TARSİM , alanlarında büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz.Bankaların çapraz satışlarını arttırmak için bireysel müşterilerine yönelik özellikle ferdi kaza branşında yeni ürün  taleplerinin artacağını ve bu alanın bu yıl  daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor, kısa bir durgunluk döneminden sonra   inşaat sektörü  yeniden atağa kalkabilir, bizde ürün çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık.