‘2017 yılının en önemli olayı trafik sigortalarında havuz ve tavan prim uygulaması idi ‘’

SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray; “2017 yılının en önemli olayı kuşkusuz trafik sigortalarında havuz ve tavan prim uygulaması idi; bu tür köklü değişiklikler ile başlanan sistemde başlangıçta her şeyin çok iyi işlemesini beklemek oldukça güçtür. Her şeye rağmen havuz sistemine tüm paydaşların katılımı ile düzgün bir geçiş yapıldığını ve sistemin oturduğunu düşünüyorum”

 

SBN Sigorta olarak geride bıraktığımız 2017 yılını sigorta sektörü açısından genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?

2017 yılının en önemli konusu trafik sigortaları ve havuz sistemi idi. Tüm sektör oyuncuları da bu konuda yoğunlaştı. Belirli risklerin havuza devredilmesi ve ilgili branşta ruhsat sahibi olan şirketlerin pazar payına göre pay almasını öngören bu sistem, yıl içinde

uygulamaya geçti. Bu tarz büyük ve önemli sistem değişikliklerinde başlangıçta birtakım zorluklarla karşılaşılması doğal. Bu tür köklü değişiklikler ile başlanan sistemde başlangıçta her şeyin çok iyi işlemesini beklemek oldukça güçtür. Her şeye rağmen havuz sistemine tüm paydaşların katılımı ile düzgün bir geçiş yapıldığını ve sistemin oturduğunu düşünüyorum. Artık tüm sektör oyuncuları ne yapacağını biliyor, kamu tarafında da yorumlarımızı dinleyen bir ekip var. Yılsonu sonuçları henüz belli olmadı ama trafik

sigortalarında zarar edilen, toplamda ise kar edilen bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum.

 

Geçtiğimiz yıl yaşanan doğal afetlerin sigorta sektörünü nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? SBN Sigorta’nın bu konuda  aldığı aksiyonlardan bahseder misiniz?

Doğal afetler ve iklim değişikliği tüm dünyanın sorunu haline geldi. Sigortacılar olarak bizler de birtakım önlemler alıyoruz ancak bakıldığında alınabilecek çok fazla önlem yok. Bunları kabul etmek lazım çünkü yakın ve uzak tüm bölgelerde benzer olaylar yaşanıyor. Tsunamiler oluyor, yanardağ patlamaları olabiliyor, depremler, seller, fırtına ve kasırgalar şiddetini artırabiliyor. Bu tip durumlar global piyasaları etkiliyor. Biz burada bir poliçe yaptığımızda reasürörlerimizle paylaşıyoruz onlarda kendi reasürörleriyle

paylaşıyorlar. Örneğin Amerika’daki bir fırtınadan ya da depremden, Avrupa’daki bir selden hepimiz belli ölçeklerde etkileniyoruz. Buna da alışık olmak durumundayız. Yazın ortasında yaşanan dolu olayı nedeniyle İstanbul’da da büyük bir kayıp yaşandı.

 

SBN Sigorta 2017 yılında hedeflediği başarılara ulaştı diyebilir miyiz? Rakamsal olarak SBN Sigorta’nın 2017 yılını nasıl yorumluyorsunuz?

Evet, yılsonuna baktığımızda hedeflediğimiz yerdeyiz. SBN Sigorta’nın sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir karlılık üzerine olan stratejisi ile işlerimiz planladığımız gibi, hatta planlarımızın üzerinde iyi gidiyor. Kârlı olduğunu düşündüğümüz işlere ve

kanallara giriyor, oralarda yoğunlaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda oto dışı branşlarda daha fazla üretim yapıyorduk, 2017’de oto ve oto dışı olmak üzere daha dengeli bir üretim yazdık. Portföy dengesi konusunda dikkatliyiz. Yıl içinde çok büyük hasarlarla karşılaşmadık. Trafik branşındaki kar marjları biraz daha azaldı. 2017 sonunda sektörün trafik branşında zarar edeceğini öngörüyorum. 2018 yılında da sektör olarak trafik branşında teknik olarak zarar edebileceğimizi düşünüyorum.

Ancak bu, sürdürülebilir bir zarar seviyesinde olacaktır. Bugüne kadar stratejilerimizi başarıyla uyguladık. Şu anda da aynı şekilde karlılığımızın sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Branş bazında büyüme ve küçülmeler yaşanabilir. Ama toplamda baktığımızda çok sağlıklı bir bilançomuz oluştu. Bu da sürdürülebilir bir şekilde kar etmemizi ve büyümenin motoru olacak varlıklara ulaşmamızı sağlıyor. 2017 sonu itibarı ile de benzer bir durumla karşılaştık ve yılı karla kapattık.

 

Sektörde yeni yıl, yeni beklenti ve umutlarla karşılanıyor. Bu açıdan baktığımızda SBN Sigorta’nın 2018 hedeflerini nasıl belirlediniz?

SBN Sigorta olarak sadece gelirimizi arttırma hedefi ile çalışmıyoruz. Aynı zamanda hedefimiz; iş ortaklarımıza uygun ürünler hazırlayıp onlara da kazanç sağlamak. Tüm dağıtım kanallarımızla hedefimize ulaşmak için çok çalıştık, 2018 için de yeni ürünlerle

verimliliğimizi artırmak ve finansal hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. 2018’in üretim, dijitalleşme ve iş ortaklarımız için düzenlediğimiz kampanyalar anlamında oldukça hareketli ve pozitif bir yıl olacağını düşünüyorum.

 

Sizce sektörde 2017’ye damgasını vuran gelişmeler nelerdi? Sektör yeni yılda hangi alanlara odaklanırsa başarılı olacaktır?

2017 yılının en önemli olayı kuşkusuz trafik sigortalarında havuz ve tavan prim uygulaması idi. Burada yaklaşık 20 milyon aracı ilgilendiren bir alandan bahsediyoruz. O nedenle, tarife sistemine geçilmesi ve riskli sigortalar havuzunun oluşturulması bana göre

2017’nin en önemli konusudur.

 

SBN Sigorta’nın müşteri hizmetleri ve dijitalleşme konusunda yapmış olduğu çalışmaları ya da planlarını bizimle paylaşır mısınız?

Hepimiz bireysel olarak dijitalleşme sürecinin içerisindeyiz ve doğal olarak şirketler de dijitalleşiyor. Kullandığımız ekipmanlar, iş yapış biçimlerimiz dijitalleşiyor. Burada doğal bir süreç yaşanıyor. SBN Sigorta kendisini dijital bir şirket olarak  konumlandırmıyor. Yaptığımız işlerin bir kısmı, müşteriyle iletişim kurduğumuz noktalar, onlardan aldığımız ya da ulaştırdığımız belge sistemleri, bunlar dijital yollarla ilerliyor. Birçok işlemi dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye.gov. tr adresinde tüm poliçelerinizi entegre bir şekilde görebiliyorsunuz. Hasar süreçlerini, kaza tespit tutanaklarını dijital olarak cep telefonunuzdan girip kontrol ediyorsunuz. Artık dijitalleşmeden kaçış yok ve biz bunun bilincindeyiz. Teknolojik gelişmeler sayesinde banka sigortacılığında da pek çok konuda ilerleme yaşandı. Gün geçtikçe teknolojinin artan bir şekilde insan hayatına girmesi ile bankacılık sektöründe oluşan rekabet ortamında müşterilere daha çok seçenek imkanı veriliyor ve buna paralel olarak müşteri profili de değişim gösteriyor. Daha bilinçli olan müşteri, daha iyi servisi ve çeşitli ürünü daha da hesaplı almak isteyebiliyor. Bu durum bankaların pazarlama tekniklerini geliştirmelerini ve çeşitli alternatifleri müşterilerine sunmalarını zorunlu hale getiriyor.

Birçok sektörde önemli bir satış kanalı olan internetin, sigorta satışında da aktif olarak kullanılmasının özellikle orta ve uzun vadede büyümeye olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teknolojideki gelişmeler sayesinde geleneksel müşteri profili; farklı kanalları aynı anda kullanan, dijital ortamdan araştırma yapan, fiyat karşılaştırması yaparak istediği ürünü istediği yerden satın alan müşteri profiline dönüşüyor. Günümüzde teknoloji odaklı kuşağın artık satış kanalı olarak dijital mecraları yoğunlukla kullanmaya başladığını görüyoruz. Bu müşteri profilini yakalamak isteyen sigorta sektörünün de satın alma süreçleri ve sonrası hizmetler için dijital kanallarını iyileştirme konusunda yoğun bir yatırım sürecine girdiğini söyleyebiliriz. SBN Sigorta olarak bizim

de bu alandaki proje ve yatırımlarımız devam ediyor. Bu anlamda sigorta sektörünün geleceğini oldukça olumlu görüyoruz. Sigorta sektörü olarak müşterilerimize farklı tercihler sunmak zorundayız. Şirketler gelecekte omni-channel (çoklu kanal) çalışacak.

Müşteri istediği kanaldan hizmet alacak, bu onun tercihi olacak. Bizim de şirketler olarak buna uygun altyapıyı hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda henüz işin başındayız. Fakat gündemimizde dijitalleşme var. Bütün iş yapış biçimlerimizi; farklı kanallardan bize ulaşılabilmesi, satış, hizmet ve satış sonrası hizmetler sunulabilmesi için adapte etmek üzere kurguluyoruz.

 

Dağıtım kanalı yapılanmanızdan biraz bahseder misiniz? 2018’de yapılanmanızda ne gibi farklılıklar olacak?

Banka, acenteler ve brokerler ana dağıtım kanallarımız, bu kanallar arasında belirli bir denge kurarak çalışma sistemimizi oluşturduk. 2018 yılında da benzer bir strateji izleyeceğiz. Üretimimizin önemli bir kısmı bankasürans dağıtım kanalından geliyor. Grup

şirketi olmamızın avantajını da kullanarak Şekerbank’ın deneyimli ekipleri, SBN Sigorta’nın genç ve dinamik ekiplerini çok kısa bir süre içerisinde benimseyerek, mükemmel bir birliktelik oluşturdular. Bu oluşan hava ile Şekerbank ve SBN Sigorta sektörde

gözlemlenen başarılara imza atmaya başladılar. 2018 için Şekerbank, acentelerimiz ve brokerlerimizden oluşan ana dağıtım kanallarımızdaki çalışma sistemimizi koruyarak üretimimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ana dağıtım kanalımız yine banka olmaya devam edecek. Acente ve broker kanalımız da dengeli şekilde büyümesini sürdürüyor. Yıllardan beri belirli bir altyapı ile hizmet verebileceğimiz kadar acente ve brokerle çalışmaya başlamıştık zaten. İyi hizmet verdiğimiz için buradaki hacimler de büyüdü. Acente ziyaretlerimizde acentelerin SBN Sigorta’dan memnuniyet duyduğunu görebiliyoruz, acentelerimize her zaman hızlı geri dönüş yapıyoruz. Biz doğru fiyat, doğru risk olduğu müddetçe iş yapıyoruz. 2018’de de dağıtım kanalındaki stratejimizi yine doğru iş, doğru fiyatlama üzerine kurgulayacağız.

 

SBN Sigorta’nın dengeli bir portföy yapısına önem verdiğini biliyoruz. Yeni dönemde ağırlık vereceğiniz branşlar ya da ürünler neler olacak?

Dengeli portföy yapısı da bizim stratejilerimizden biri. Sigorta sektörünün karlılığını arttırmada oto dışı branşların etkisi yadsınamaz. Oto branşında temkinli davranıyoruz, oto dışı branşlarda sunduğumuz yeni ürünlerin karlılığımıza artan şekilde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yangın, ferdi kaza ve mühendislik sigortaları yanında DASK ve TARSİM, alanlarında da büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Buna karşılık oto branşında da doğal olarak acenteler ve brokerlerimizden ve bankamızdan gelen talepleri karşıladığımız için orada zaten belli bir büyüklüğü yakalıyor olacağız. Bankaların çapraz satışlarını arttırmak için bireysel müşterilerine yönelik özellikle ferdi kaza branşında yeni ürün taleplerinin artacağını ve bu alanın bu yıl daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz.