Acente sayımızı büyütmektense acentelerimizin doğru ve dengeli çalışmasına daha çok önem veriyoruz.

ACENTE SAYIMIZI BÜYÜTMEKTENSE ACENTELERİMİZİN DOĞRU VE DENGELİ ÇALIŞMASINA DAHA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ.

SBN Sigorta branşlar bazında acentelerini nasıl yönlendiriyor? Özellikle acentelerin aktif olması gerektiğini düşündüğünüz branşlar neler ve bu konuda ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz?

Acentelerimiz için en önemli stratejimiz ulaşılabilir olmak. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizler için çok önemli. Acentelerimize dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz.

Acentelik faaliyetleri her ticari işletme gibi sürdürülebilir olmalı, bunun için acentelerimizin portföylerinin sadece oto değil, oto dışı sigortalardan da oluşturarak dengeli olmasını önemsiyoruz. Dengeli portföy yapısına sahip acentelerin faaliyetlerini sürdürmesi çok daha kolay oluyor. Acentelerimizin genel karlılığa katkı sağlayacak ürünlerin satışına yönlendiriyoruz. Az sayıda acente ile kapsamlı çalışmayı tercih ediyoruz. Bu tip acentelere butik hizmet vererek, acente dağıtım kanalımızda üretimimizi artırmayı hedefliyoruz.

Bizim oto dışı branşlarda kolay ulaşılabilir ve hızlı hizmet verebilen bir yapımız var. Bu kurguyu çok iyi kurduğumuzu düşünüyoruz. Daha az sayıda acenteye özellikle oto dışı branşlarda butik hizmet veriyoruz. Acente kanalında oto branşında, özellikle trafik alanında çok aktif değiliz. Oto tarafında genellikle sistem fiyatları üzerinden ilerleyen acenteler üretim yapıyorlar. Özellikle proje işlerinde çok başarılı iş ortaklıklarımızda oluyor. Geçen yıla göre bu alanda da müşteri adedimizi artırdık.

Çalıştığımız acentelerin sürdürülebilir işler yapmasına önem veriyoruz, bunun için acentelerimizde özellikle oto dışı ve oto dengesinin sağlıklı olmasına dikkat ediyoruz.

SBN Sigorta olarak her hafta çok sayıda acentelik teklifi alıyoruz. Fakat bu teklifleri sıkı bir şekilde eliyoruz. Acente sayımızı büyütmektense acentelerimizin doğru ve dengeli çalışmasına daha çok önem veriyoruz.

SBN Sigorta “Karlılık içinde büyüme” stratejisinin ardından “Sürdürülebilir büyüme/Sürdürülebilir karlılık” stratejisine başladı. Bu yeni strateji ile hedeflenen planlardan bahseder misiniz?

SBN Sigorta olarak 2012 yılından itibaren başlattığımız “Karlılık içinde büyüme” stratejimizde 4 tam yılı doldurduk ve artık “Sürdürülebilir büyüme / Sürdürülebilir karlılık” dönemine geçtik. Geçen yılı 15 milyon TL kar ile kapattık, kar/ prim üretiminde sektörde ilk 3’teyiz. Sonuçlar bizim için planlanan çerçevede ve tatmin edici.

Elbette bu, varış noktası olan bir yolculuk değil. Geçmiş 4 yılda pek çok alanda yaptığımız esaslı dönüşümü şimdi iş ortaklarımıza, müşterilerimize daha etkili anlatacağımız bir döneme başladık.

Hayat dışı branşta  4 tam yılda her çeyrekte sürekli kar eden 4 şirketten biriyiz. Biz bir sıçrama yaparak bu noktaya geldik , fakat bunun ileriki yıllarda da sürdürülebilir olması ve karlı bir portföyü yönetmemiz , yeni stratejimiz kapsamında ele alınacak. Kar etmek kadar , sürdürülebilir olması da çok önemli, son 4 yılda sektör yüzde 59 büyürken biz yüzde 104 büyüdük. Son 4 yılda aralıksız olarak hem sektör ortalamasının üzerinde büyüyen hem de karını artıran şirketimiz, bundan sonraki süreçte bu seviyelerin korunmasına odaklanacaktır .

Bu stratejisi doğrultusunda dağıtım kanalı yapılanmanızda ne tür değişiklikler yaşanacak? SBN Sigorta’nın dağıtım kanalı stratejilerinden bahseder misiniz?

SBN Sigorta olarak 2012’den bu yana dağıtım kanallarımızda riski ve karlılığı göz önüne alarak çalıştık, maliyetlerimizi daha iyi yöneterek, verimlilik artışı sağladık. Değişen stratejilere göre bu hedeflerimizde taktiksel değişiklikler yaşanabiliyor; dönemsel olarak oto branşında ya da acente broker kanalında da büyüdüğümüz zamanlar oluyor. Acentelerimiz ile ilgili hizmet ve ürün kalitemizi sürekli artırarak onlar için tercih edilen şirket olmayı hedefliyoruz, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Sizce sigorta sektörünün karlılığını ve ülke ekonomisine olan katkısını artırması için daha çok hangi branşlara yönelmesi gerekiyor? SBN Sigorta 2016 yılında özellikle hangi branşlarda büyümeye odaklandı? Bu yıl pazara sunmayı planladığınız yeni ürün alternatifleri olacak mı?

Sigorta sektörünün penetrasyonu artırması lazım. Bunun en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Penetrasyonun artması hem ülke ekonomisine hem de dolaylı olarak firma ekonomilerine yarar sağlayacak bir durumdur. Baktığınız zaman kişi başına düşen sigorta üretimi gelişmiş ülkelerle neredeyse kıyaslanamayacak düzeyde. Bazı risklerimiz hiç sigortalanmıyor, ihtiyaca yönelik ürünleri sektör olarak daha fazla çıkartabilmeliyiz. Bu ürünlerin genellikle yeniçağın ihtiyaçları veya kişilerin çok fazla farkında olmadığı ihtiyaçlarıyla ilgili ürünler olmasına özen gösteriyoruz. Ferdi kaza bazlı ürünlerin üretimini artırdığımız müddetçe, ülke ekonomisine katkılarımız artacaktır.

Sigorta sektörünün karlılığını artırmada oto dışı branşların etkisi yadsınamaz. Oto branşındaki temkinli adımlarımızı, oto dışı branşlarda sunduğumuz yeni ürünlerin karlılığı ile destekliyoruz. SBN Sigorta olarak 2016 yılında ferdi kaza branşında yeni ürünlerle penetrasyonumuzu artıracağız. Yangın ve mühendislik sigortaları yanında DASK ve TARSİM alanlarında satışlarımız artarak devam edecek.

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte inşaat sektörü, 2015’de geçirdiği kısa durgunluk dönemi sonrası, 2016 ‘da yeniden atağa kalkabilir, biz de ürün çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık.

Sektörün özellikle oto sigortalarındaki hasar yönetim metodlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? SBN Sigorta oto sigortalarındaki hasar süreçleri yönetiminde nasıl bir strateji izliyor?

Sektörün hasar yönetiminin son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimize iyi bir hasar hizmeti veriyoruz. Müşteri gözünde sigorta firmalarının hasar anındaki hizmeti ve süreçteki yaklaşımları bir daha o firma ile çalışıp çalışmayacağını belirliyor. Elbette burada yaşanan aksaklıklar önemli, fakat tüm sektöre mal edilmemeli. Sektörün çok iyi bir hasar yönetimi tecrübesi ve uygulaması olduğunu görüyoruz.

Biz portföyünün yüzde 67'si oto dışı branşlardan oluşan bir şirketiz ama  oto sigortalarında hizmet, kalite ve yaygınlık en önem verdiğimiz konular. Bunu en çarpıcı şekilde servislerimizde gözlemlenebilmesi için uğraş veriyoruz. Servis ağlarımızın kalite standartlarının yükseltilmesi için çabalarımız 2015 yılında da artarak devam etti ve son 3 yılda anlaşmalı servis ağımızı tüm Türkiye çapında iki katına çıkarttık. Bu da müşteri memnuniyetimizi oldukça artırdı. Servis ağımızın yaygınlığı ve iletişim kalitemizle ön plana çıktığımızı düşünüyorum.

Tüm acentelere ve SBN Sigorta acentelerine dergimiz aracılığıyla vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?

Bizim bir master planımız var, bu plan çerçevesinde var olmadığımız il ve ilçelerde acenteliğimizin olmasını istiyoruz. Bazen de biz o yörenin proaktif acentesine ulaşıyor ve iş birliği teklif ediyoruz. 700’e yakın  acentemiz var. Her yıl 40-50 yeni acenteyi bünyemize katıyoruz, verim alamadıklarımızla da yollarımızı ayırıyoruz.

Acentelerimiz dijitalleşmeden korkmasın, kendi çalışma biçimlerini de dijitalleşmeye uyarlasınlar. Sigorta sektörünün iş kabul kriterlerine en hızlı şekilde uyum sağlayan acenteler daha da öne çıkacak. Acentelerimize, değişen şartlara uyum sağlamalarını ve sigorta şirketlerinin beklentileri ile müşteri ihtiyaçlarını ortak paydada buluşturmalarını öneriyorum. Böylelikle şirketler ile acenteler “Kazan & Kazan” ilkesini birlikte yürütebilecekler.