Bankalar sigorta şirketleri için önemli bir dağıtım kanalı

Elementer sigortalar açısından bankasüransın önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Banka kanalını önümüzdeki dönemlerde özellikle hangi alanlarda kullanmayı planlıyorsunuz?

Sigorta sektöründe önümüzdeki dönemde dağıtım kanalı olarak bankasüransın önemini koruyacağını  düşünüyorum. Bankasürans üretiminin sektör içindeki payını ve artış oranını koruması önemli,özellikle faiz gelirlerinin düştüğü ortamda  bankalar için sigorta sektöründen elde edilen gelirler büyük fırsat oluşturuyor .Uzun dönemde elementer sektörde bankaların daha önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. SBN Sigorta olarak biz de, banka sigortacılığında yapılan üretimimizle sektör üzerinde büyüme göstermekteyiz. Sektörde toplam üretimdeki bankasürans payı olarak ön sıralardayız . Bankasürans konusunda diğer şirketlerden ayrıştığımızı düşünüyoruz ve bunu rakamlarla da ortaya koyuyoruz.

İş ortağımızı çok iyi tanımaya çalışan bir partneriz ,tüm iş yapış biçimlerimizi ana iş ortağımız olan Şekerbank'la uyumlu hale getirdik. Bu iş birliğinin sürdürülebilir olması ve büyümenin geçmiş dönemlerde olması buna bağlı. Karşımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu iyi tespit ederek ürünler geliştiriyoruz ve satışına da yardımcı oluyoruz. Böylece son 4 yılda yaklaşık 3 katına çıkan bir bankasürans hacmine ulaşmış durumdayız. Bundan sonraki stratejimiz bu durumun sürdürülebilir olması yönünde.

 

 

Banka kanalının elementer branştaki ağırlığının artırılması konusunda ne gibi çalışmalar ya da kampanyalar yürütüyorsunuz?

Müşterilerin banka kanalından en uygun ürünü en kolay şekilde alabilmeleri için tüm satış ve satış sonrası süreçlerimiz ile ürün gamımızı müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak sürekli güncelliyoruz.

Banka kanalının son 5 yıllık verilerine baktığımızda, potansiyelinin düzenli olarak arttığını, penetrasyon oranıyla Türk sigorta pazarına yeni bir soluk kazandırdığını görüyoruz. İş ortağımız olan  Şekerbank’la son derece uyumlu bir çalışma içindeyiz. Bankanın müşteri portföyünün olması ve çapraz satışa imkan sağlaması uygun ürünlerin satışını kolaylaştırıyor. Bankalar sigorta şirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalı ve bankanın var olan müşteri portföyünden yararlanması sigorta şirketlerine önemli avantajlar sağlıyor. Bunun yanı sıra banka müşterileri kendilerine sağlanan sigorta ürünlerinden faydalandıkça, müşteri bilinci ve sigorta sektörüne olan güven artıyor. SBN Sigorta olarak bizde ödüllü satış kampanyaları ile bankasürans kanalımızı destekliyoruz.

 

 

Şirket olarak iş ortaklığı yaptığınız bankaların şubelerinde ve online sigorta satışı alanlarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu konuda banka kanalı ile ortak olarak geliştirdiğiniz projeler nelerdir?

Bu konuda çalışma ve yatırımlarımız devam ediyor. Bankalar müşterilerini çok iyi tanıyan ve güven duyulan finansal kurumlar, bir taraftan da sigortacılık ürünleri ile faiz dışı gelir elde ederek kendi bilançolarına önemli bir katkı sağlıyorlar. Bu ürünler onların aracılığı ile bankasüransta müşterilerle buluşuyor. Müşterinin hangi ürünü alabileceği konusunda bize de bilgi veren bankalar, yeni ürünler geliştirmemizi de sağlıyor.

 

Şekerbank için ürün ve müşteri segmentasyonlarına uygun, KOBİ, tarım, işletme müşterilerine özel projeler geliştiriyoruz. Ürün gamındaki eksiklikleri tamamlıyoruz. Her yıl 3 ya da 4 yeni ürünü banka müşterileriyle buluşturuyoruz. Hemen her projemizi banka kanalımızla ortak geliştiriyoruz. Ürün gamındaki eksiklikleri tamamlayan ya da yeni müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünleri düzenli olarak çıkarıyoruz. Nitekim bu yıl da son derece başarılı bir ürünü Şubat ayında çıkardık.