Doğrudan Tazmin Sistemi'nin getirecekleri

2015 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Doğrudan Tazmin Sisteminin Sigorta Sektörüne ve Sigortalılara her şeyden önce hızlı hizmet ve doğru data temini neticesinde de hizmet kalitesinin artması ve hasar maliyetlerinin de daha etkin yönetilmesi gibi avantajlar sağlayacağını öngörüyorum.Trafik Sigortaları Türk Sigorta Sektöründe ciddi bir hacim yaratmakta olup, doğru fiyatlama yapıldığı taktirde şirketlerin karlılıklarına da katma değer yaratabileceğini düşünmekteyim.Biz de SBN Sigorta olarak bu uygulamaya yönelik doğru illerde,doğru kullanım tarzlarında ve doğru fiyatlama yaparak dengeli bir trafik üretimi beklemekteyiz.

Doğrudan Tazmin Sisteminin hasar sonrasında yaşanan karışıklıkların önüne geçeceğini düşünmekteyim.Sistem Sigorta Şirketlerinin gönüllülüğü esasına dayalı çalışacak olup, ilk etapta iki aracın karıştığı maddi hasarlarda devreye girecek.Bu sayede sigortalıların sigorta sektörüne olan güvenin artması beklenilmektedir.

Sistemin uygulandığı diğer ülkelere bakıldığında, öncelikle sistemin zorunlu mu yoksa gönüllü mü uygulanacağı ve tazminat hesaplama sisteminin nasıl olacağı konuları başta olmak üzere kullanım tarzları ve hasar yoğunluğuna göre istisna kullanım tarzlarının olup olmayacağı konularının da belirleniyor olması önemlidir. Doğrudan tazmin sisteminin uygulandığı ülkelerde gerek sigortalı ve mağdurların, gerekse de sektörün yararına bir takım sonuçların ortaya çıktığı görülmekte olup, Sistemin tam olarak işlemeye başlamasından sonra Bedeni hasarların da karşılar olması uygun olacaktır.