SBN Sigorta bankasürans alanında büyüyor

Bankasürans üretiminin sektör içindeki payınının  ve artış oranını korunmasının  önemli, kârlı ve gelişime açık bir üretim kaynağı olduğunun  göstergesi olduğunu belirten SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray; ‘’ SBN Sigorta olarak biz de, banka sigortacılığında yapılan üretimimizle sektör üzerinde büyüme göstermekteyiz. Sektörde toplam üretimdeki bankasürans payı olarak ilk 3’teyiz. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bankasürans konusunda diğer şirketlerden ayrıştığımızı düşünüyoruz ve bunu rakamlarla da ortaya koyuyoruz. İş ortağımızı çok iyi tanımaya çalışan bir iş ortağıyız ve bunu gururla söylüyorum ; tüm iş yapış biçimlerimizi ana iş ortağımız olan Şekerbank'la uyumlu hale getirdik. Satışa aracılık eden Banka personelini çok iyi analiz edip , onların ajandalarına ve ihtiyaçlarına saygı gösteriyoruz. Karşımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu iyi tespit ederek ürünler geliştiriyoruz ve satışına da yardımcı oluyoruz. Bunları doğru ve istikrarlı bir şekilde uygulayarak son 4 yılda yaklaşık 3 katına çıkan bir bankasürans hacmine ulaşmış durumdayız. Bundan sonraki stratejimiz bu durumun sürdürülebilir olması yönünde.’’ dedi.

Sigorta sektörünün temel aracılarının hepsinin; bankasürans, broker, acente ve  dijital kanallar olarak , gelecek dönemde varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Recep Duray; ‘’ Birinin diğerini ortadan kaldırması gibi bir durum söz konusu olamaz. SBN Sigorta olarak 2012’den bu yana dağıtım kanallarımızda riski ve karlılığı göz önüne alarak çalıştık, maliyetlerimizi daha iyi yöneterek, verimlilik artışı sağladık. Sigorta olarak bizim ana üretim kanalımız bankasürans , 2015 üretimimizin yüzde 60’dan fazlasını bu kanaldan sağlıyoruz.’’ dedi.

Yıllık değerlendirmelerden çok, uzun dönemli bantlara baktıklarını söyleyen Duray ; ‘’ 2012-2015 yılları arasında yapısal olarak çok fazla değişiklik gerçekleştirdik. Kendimizi geliştirdik, altyapımızı kurduk. İnsan kaynakları, yazılım, iş akışı konusunda güzel işlere imza attık . Uyguladığımız doğru strateji ve tarife yapısı, sahip olduğumuz doğru ekip ve doğru işbirliğinin başarısı ile 2015 yılını bir önceki yıla göre 3 kat artırarak 15 milyon TL kar ile kapattık, kar/ prim üretiminde hayatdışı şirketler arasında sektörde lideriyiz ’’ diyerek sözlerini sürdürdü. Karlılığın kendileri için her zaman prim üretiminden daha öncelikli olduğunu belirten Duray , 2016 ilk 4 aylık kesinleşen sonuçlara göre de kesintisiz kar etmeye devam ettiklerini belirtti.

Duray sözlerine ‘’ SBN Sigorta olarak 2012 yılından itibaren başlattığımız “Karlılık içinde büyüme” stratejimizde 4 tam yılı doldurduk ve artık “Sürdürülebilir büyüme / Sürdürülebilir karlılık” dönemine geçtik. 2012-2015 dönemini tüm çeyrekleri ile birlikte , yılsonunda kar ile kapattık, 2016 ilk çeyrekte büyüme hızımızın  devam ettiği görülüyor. Bu sonuçlara ulaşmamızda  banka dağıtım kanalının etkisi büyük.

2016 için  toplam yıl sonu dengesine baktığımızda bankasürans ağırlığımızı bu sene de korumayı hedeflediğimizi söyleyebilirim. Risklerimizi daha iyi fiyatlayarak ve banka dağıtım kanalımızı etkin kullanarak yakaladığımız üretim artışımızın korunması ve sürekliliği için çalışıyoruz.

Bankalar, gerek görünürlükleri gerekse yaygınlıkları göz önüne alındığında, müşterilerin sigortaya erişimi açısından çok önemli noktadalar ve özellikle sigorta müşterisi olmayan kitleye yeni, basit, hızlı satılan ürünleri pazarlama konusunda oldukça yetenekliler. Sigorta şirketine düşen görev, içinde pek çok ayrı kanal barındıran banka kanalında ihtiyacı doğru tespit ederek her kanala özel ürünler geliştirip, ilgili kanallara yerleştirmek ve satış sonrası hizmetle desteklemek. Bankasürans satış ağı örgütlenmesinde gelişime açık alanlar olduğunu da görüyoruz. Bankada çalışan personellerin sigorta ürünleri konusundaki bilgi seviyeleri ile yetkinliklerinin artırılması için yatırım yapılması ve bu ürünlerin satışından gelir elde edebilecekleri mekanizmaların kurulması kapsamında işbirliği içinde olduğumuz Şekerbank ile ortak pek çok proje yürütüyoruz.’’ devam etti.

Banka dağıtım kanalındaki en büyük avantajın banka müşterilerinin finansal ürünlerle daha önceden tanışmış olması olduğunun altını çizen Duray , Banka sigortacılığının en önemli artılarından birinin ürün gamındaki çeşitlilik ve ölçek nedeniyle karlı bir dağıtım kanalı olması sayesinde müşteriye uygun fiyatlarda ürünler sunulabilmesi olduğuna değindi. Duray diğer taraftan derin bilgi gerektirecek kompleks kurumsal ürünlerin satışında ve hasar yönetiminde sigorta şirketince yeterli desteğin verilmesinin, banka sigortacılığında özel önem taşıdığını ifade etti.

Banka dağıtım kanalı kullanan bir şirket olarak , öncelikli stratejilerinin kendi ekipleri ile  Şekerbank saha ekipleri arasında  sinerji oluşturması olduğunu söyleyen Duray sözlerine şöyle devam etti: ’’ Grup  şirketi olmamızın avantajını da kullanarak Şekerbank’ın  deneyimli ekipleri, SBN Sigorta’nın  genç ve dinamik ekiplerini çok kısa bir süre içerisinde benimseyerek, mükemmel bir birliktelik oluşturdular. Bu oluşan hava ile Şekerbank  ve SBN Sigorta sektörde gözlemlenen başarılara imza atmaya başladılar. Bir diğer stratejimiz de, bu büyük sinerjinin operasyonel verimlilik açısından da desteklenmesi gerekliliğiydi. Bölge sorumlularımızın şubelere verdiği destek yanında, Genel Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz bankaüsrans operasyon ekibi ile güzel işler çıkarttık ,bu da hem iç hem dış müşteri memnuniyetimizi oldukça artırdı. 

Bankanın müşteri portföyünün olması ve çapraz satışa imkan sağlaması uygun ürünlerin satışını da kolaylaştırıyor. Biz hemen hemen tüm projelerimizi banka kanalımızla ortak geliştiriyoruz. Şekerbank için ürün ve müşteri segmentasyonlarına uygun, KOBİ, Tarım, İşletme müşterilerine özel projeler geliştiriyor, ürün gamındaki eksiklikleri tamamlıyoruz. Her sene 3 ya da 4 yeni ürünü banka müşterileri ile buluşturuyoruz.

Bankacılık ürünleri ile bağlantılı satılan ürünlere ilave, bireylerin yaşamları boyunca karşı karşıya kalabilecekleri finansal riskleri güvence altına alan ve bankacılık ürünlerinden bağımsız olarak konumlandırılan  kritik hastalık, eğitim, işsizlik, ferdi kaza gibi ürünlerin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç olduğu düşünüyoruz, biz Şekerbank ile yaptığımız çalışmalarda bunları yaygın hale getirebildik .

Bankaların özellikle çapraz satışlarla hem kendi ürünlerini teminat altına almaları hem de sigortadan kazandıkları faiz dışı gelirler, onların bu alana daha da yoğunlaşmasını sağlayacak.

Bankasüransın en önemli özelliği, aslında büyük bir sinerjiyi de ortaya çıkarması bankaların sigorta şirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalı ve bankanın var olan müşteri portföyünden yararlanması sigorta şirketlerine önemli avantajlar sağlıyor. Bunun yanı sıra banka müşterileri kendilerine sağlanan sigorta ürünlerinden faydalandıkça, müşteri bilinci ve sigorta sektörüne olan güven artıyor.’’ diyerek sözlerini tamamladı .