Ürün ve Müşteri Segmentasyonlarına Uygun Özel Projeler Geliştirilmesi

SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray
 
“Banka sigortacılığı  tarafında ürün ve müşteri segmentasyonlarına uygun özel projeler geliştirilmesi gerekiyor”
 
Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayınlamış olduğu Ekim 2015 istatistiklerine göre, sektördeki genel prim üretimi toplamı içerisinde banka kanalının payı,  geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre paralel gitmektedir. Seçimlere dayalı ekonomik belirsizlik ve neticesinde yaşanan toplumsal olaylar banka sigortacılığını da etkiledi. Bankacılık faaliyetlerinde belli oranlarda azalma yaşandı. Özellikle konut ve  araç tüketici kredileri düştü. Yine de yılsonuna doğru dengelerin oturduğunu ve belirsizliklerin ortadan kalkması ile belli oranda seçim sonrasına ertelenen talebin yarattığı, dönemsel artışı gözlemliyoruz. Bankasürans üretimi anlamında geçen yılın payının korunması bile yeterli olacaktır.
 
Bankanın  müşteri portföyünün olması ve çapraz satışa imkan sağlaması uygun ürünlerin satışını kolaylaştırmaktadır. Banka sigortacılığı  tarafında ürün ve müşteri segmentasyonlarına uygun özel projeler geliştirilmesi gerekiyor.
 
Bankasüransın en önemli özelliği, aslında büyük bir sinerjiyi de ortaya çıkarması bankaların sigorta şirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalı ve bankanın var olan müşteri portföyünden  yararlanması sigorta şirketlerine önemli avantajlar sağlıyor. Bunun yanı sıra banka müşterileri kendilerine sağlanan sigorta ürünlerinden faydalandıkça, müşteri bilinci ve sigorta sektörüne olan güven artıyor.
 
Sigorta şirketlerinin bankalarla hizmetini paylaşabilmesi ve çok yönlü finansal hizmetler tasarlayabilme şansına kavuşması da önemli  avantajlardan biridir. Üstelik minimum yatırım maliyetiyle, büyük üretim rakamlarına küçük risklerle ulaşılabilinmektedir. Sigorta şirketleri, bir taraftan risklerini dağıtırken, diğer taraftan da banka sigortacılığı ile kârlılıklarını önemli oranda artırma şansı yakalamaktadırlar. Banka sigortacılığı ürün grubu, müşteri segmenti bazında değişebilen uygulamalara fırsat tanıması, farklı iş modelleri ve seviyelerine açık bir alan olması itibarıyla acente dağıtım kanalından ayrılmaktadır. Banka şubeleri piyasa koşulları, teknolojik alt yapı, şirket öncelikleri gibi kriterlere göre farklı sigortacılık çözümleri üretebiliyor.  Bankacılık sistemiyle çalışan,  bankacılık ürünlerinden yararlanan kişilere sigortanın faydalarını anlatmak ve sigortayla tanışmalarını sağlamak, Bireysel alana yönelik ürünlerin  satışında etkin rol oynayacaktır.
 
Bankasürans  pazar payı, diğer dağıtım kanallarına göre daha fazla artış göstermekteydi. Kredilere bağlı çapraz satışlar ile  gerçekleştirilen, ferdi kaza, konut ve kasko sigorta satışları da artmaktadır. Son dönemlerde yapılan düzenlemelerle emeklilik branşında sektörün  gösterdiği ilerlemenin, banka sigortacılığına da  olumlu katkı sağladığını görebiliyoruz.
 
Yangın ve mühendislik sigortaları yanında DASK, TARSİM , ferdi kaza alanlarında bankasürans satışlarının 2016 içinde  artarak devam edeceğini , bankaların çapraz satışlarını arttırmak için bireysel müşterilerine yönelik özellikle ferdi kaza branşında yeni ürün  taleplerinin artacağını ve bu alanın daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte  inşaat sektörü,  2015’de geçirdiği kısa durgunluk dönemi sonrası, 2016 ‘da yeniden atağa kalkabilir, eğer Rusya krizi devam ederse ekonomik olarak  bozulmalar yaşanabilir, konuştuklarımızın hepsi taslak olarak kalabilir.